Pcc-3 dla dwóch kupujących

Umowa kupna-sprzedaży samochodu jest dokumentem ważnym nie tylko dla kupującego i sprzedającego. To także dokument, do którego mają wgląd różne. Podjęcie prac mających na celu wydanie przez Ministra Finansów nowego rozporządzenia w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności. Podatek od czynności cywilnoprawnych płacić należy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Sprzedaż to czynność odpłatna. Zakład ubezpieczeń (30 dni) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze.