Czy romeo zabił tybalta

Prolog Dramat „Romeo i Julia” rozpoczyna się Prologiem. Ma on formę sonetu. Przedstawiona jest tutaj niejako zapowiedź sztuki. Akcja ma się dziać. Romeo i Julia stali się symbolami młodych kochanków i miłości skazanej na niepowodzenie. Ponieważ jest to oczywisty przedmiot tej sztuki, część. Tybalt i Merkucjo to drugoplanowi bohaterowie dramatu W Shakespeare Romeo i Julia Związani są z przeciwnymi stronami dwu zwaśnionych rodów Kapuletów i. Streszczenie dramatu Romeo i Julia Romeo i Julia jest to dramat napisany w latach dziewięćdziesiątych XVI wieku Autorem tego dramatu jest wybitny. Romeo, Julia i ciążące nad ich miłością fatum nieustannego konfliktu. Dobrze znamy tę wzruszającą historię z dramatu Williama Szekspira i baletu.